Junior Seviye Tespit Sınavı 5. Seviye

1 / 7

Görsele göre boşluğa uygun düşen ifade hangisidir ?
Sally : What is Mary doing?
Jack : _____________

Question Image

2 / 7

He grows fruit and vegetables. What does he do ?

Question Image

3 / 7

Aşağıdaki yanıt hangi seçenekteki sorunun yanıtı olarak söylenmiştir?.

Question Image

4 / 7

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde resimlerle ifadeler doğru eşleştirilmiştir ?
1) Children play at this place.
2) Sick people go to this place.
3) We watch movies at this place.

Question Image

5 / 7

Görsele göre boşluğa uygun düşen ifade hangisidir?

3The cat is ________ _______ the table.

Question Image

6 / 7

İfadelerin doğru eşleştirilmiş hali hangi seçenekte verilmiştir ?
_______ old are you ?
_______ is your surname ?
_______ are you from ?
_______ is she ?

7 / 7

Görsele Uygun düşen kelime ya da ifade hangisidir.
John : What’s the most dangerous sport ?
Mike : I think .......... is the most dangerous sport.

Question Image

Your score is

0%

6. Seviye